امور حقوقی زمین

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور حقوقی زمین

نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
کارآموزیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
کلیات حقوق اراضی کشاورزی و دولتیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
مبانی مرتعداری و آبخیزداریامور حقوقی زمینکاردانیترمی
مساحی و نقشه برداریامور حقوقی زمینکاردانیترمی
مقدمه علم حقوقامور حقوقی زمینکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور حقوقی زمین

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد خراسان رضویخراسان رضویساختمان مرکزی مشهد-بلوار سجاد-روبروی دفتر سازمان ملل شماره ۹۰ ساختمان شماره ۲ مشهد-بلوارسجاد-بهار ۳ شماره ۵۵ ساختمان شماره ۳:مشهد بلوار فردوسی نبش خیابان لاله پلاک ۱۳۷(بلوار سجاد خیابان بهار-بهار۱۸-نبش خیابان لاله)-ساختمان شماره۴:مشهد،بلوار سجاد،خیابان بز۷۶۳۰۴۴۴
مرکز آموزش منابع طبیعی مازندران(کلارآباد)مازندرانتنکابن-کلارآبادخیابان شهید بهشتی۰۱۹۲۴۹۲۲۴۰