امور حقوقی زمین

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور حقوقی زمین

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آیین دادرسی اراضی واقع در قلمرو سازمان امور اراضیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
آیین دادرسی مدنیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
اصول زراعت و باغبانیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
اصول علم اقتصادامور حقوقی زمینکاردانیترمی
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتامور حقوقی زمینکاردانیترمی
جامعه شناسی روستاییامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق اداری و امور زمینامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق اراضی شهریامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق اراضی ملی و منابع طبیعی(قوانین حقوقی سازمان جنگلها و مراتع)امور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق اساسی و امور زمینامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق بهره برداران و مستاجرین در اراضی واگذار شدهامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق تعاونامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق ثبتامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق ثبت در اراضی دولتیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق دولت در انواع اراضی کشاورزی و دولتیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق مالکین و زارعین در اراضی کشت موقت و اصلاحات ارضیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق مدنیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
حقوق نظامهای بهره برداری اراضیامور حقوقی زمینکاردانیترمی
ریاضیات و آمارامور حقوقی زمینکاردانیترمی
شناخت و حمایت محیط زیستامور حقوقی زمینکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور حقوقی زمین

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد خراسان رضویخراسان رضویساختمان مرکزی مشهد-بلوار سجاد-روبروی دفتر سازمان ملل شماره ۹۰ ساختمان شماره ۲ مشهد-بلوارسجاد-بهار ۳ شماره ۵۵ ساختمان شماره ۳:مشهد بلوار فردوسی نبش خیابان لاله پلاک ۱۳۷(بلوار سجاد خیابان بهار-بهار۱۸-نبش خیابان لاله)-ساختمان شماره۴:مشهد،بلوار سجاد،خیابان بز۷۶۳۰۴۴۴
مرکز آموزش منابع طبیعی مازندران(کلارآباد)مازندرانتنکابن-کلارآبادخیابان شهید بهشتی۰۱۹۲۴۹۲۲۴۰