فایلهای برنامه دروس کاردانی فرهنگ و هنر

برنامهلینک دانلود فایلمقطع
بافت فرش دستباف / صنایع دستی - فرش دستبافدانلود برنامه
کاردانی ترمی و پودمانی
صحافی / چاپ و صحافی (بازنگری شده)دانلود برنامه
دانلود برنامه
کاردانی ترمی و پودمانی
نوازندگی ساز ایرانی / موسیقی - نوازندگی ساز ایرانیدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
مترجمی آثار دیداری شنیداری زبان انگلیسی / مترجمی زبان انگلیسی - آثار دیداری و شنیداریدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
معماری داخلی / معماری - معماری داخلیدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
تبلیغاتدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
خبرنگاریدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
امور فرهنگیدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
چاپ و نشردانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
طراحی چاپ / چاپ - طراحی چاپدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۲ مورد.