فایلهای برنامه دروس کارشناسی فرهنگ و هنر

برنامهلینک دانلود فایل
کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی )دانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنریدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری - اجتماعی و فرهنگیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- سیاسی و اقتصادیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری - قرآنی و مذهبیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری - ورزشیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - الکترونیکدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی- امور رسانهدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - رفتارسنجی و افکارسنجیدانلود برنامه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۱ مورد.