فایلهای برنامه دروس کارشناسی فرهنگ و هنر

برنامهلینک دانلود فایلمقطع
کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی )دانلود برنامه
کارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنریدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری - اجتماعی و فرهنگیدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- سیاسی و اقتصادیدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری - قرآنی و مذهبیدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری - ورزشیدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - الکترونیکدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی- امور رسانهدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - رفتارسنجی و افکارسنجیدانلود برنامهکارشناسی ترمی و پودمانی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۱ مورد.