فایلهای برنامه دروس کارشناسی ارشد مدیریت و خدمات اجتماعی

برنامهلینک دانلود فایل
کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از زلزله و کاهش اثرات زلزلهدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشد بهینه سازی لجستیک بنادردانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحراندانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشذ سیستم های اطلاعات مدیریت بحراندانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارکدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهریدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزمدانلود برنامه
دانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولیندانلود برنامه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.