فایلهای برنامه دروس کارشناسی مدیریت و خدمات اجتماعی

برنامهلینک دانلود فایل
کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادثدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجاتدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی - پیشگیری از اعتیاددانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالاندانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیتدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیدانلود برنامه
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - خانوادهدانلود برنامه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۸ مورد.