فایلهای برنامه دروس کاردانی مدیریت و خدمات اجتماعی

برنامهلینک دانلود برنامه
امداد سوانحدانلود برنامه
مشاوره حقوقی اصناف / بازرگانی - مشاوره حقوقی اصنافدانلود برنامه
لجستیک و زنجیره تامین / مدیریت - لجستیک و زنجیره تامیندانلود برنامه
تربیت مروج سیاسیدانلود برنامه
مشارکت های مردمیدانلود برنامه
مربیگری پایه سوارکاری / تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاریدانلود برنامه
مراقبت سالمندان / مددکاری اجتماعی - مراقبت سالمنداندانلود برنامه
مدیریت کسب و کاردانلود برنامه
مددکاری کودک / مددکاری اجتماعی - مددکاری کودکدانلود برنامه
مددکاری خانواده / مددکاری اجتماعی - مددکاری خانوادهدانلود برنامه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.