فایلهای برنامه دروس کاردانی صنعت

برنامهلینک دانلود برنامه
لجستیک و تامین قطعات خودرو (ترمی) / لجستیک و تامین قطعات خودرو (پودمانی)دانلود برنامه
لجستیک و تامین قطعات خودرو (ترمی) / لجستیک و تامین قطعات خودرو (پودمانی)دانلود برنامه
/نگهداری و مرمت ساختمان عمران- نگهداری و مرمت ساختماندانلود برنامه
نقشه کشی ساختماندانلود برنامه
/ نقشه برداری مسیر عمران- نقشه برداری مسیردانلود برنامه
مونتاژ خودرو مکانیک مونتاژ سیستم های مکانیکیدانلود برنامه
ممیزی انرژی در صنعت / ممیزی انرژی -صنعتدانلود برنامه
ممیزی انرژی در ساختمان / ممیزی انرژی - ساختماندانلود برنامه
شهرسازیدانلود برنامه
ساخت و تولید قالب های فورج / مکانیک - ساخت و تولید قالب های فورجدانلود برنامه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷۱ مورد.