فایلهای برنامه دروس کاردانی صنعت

برنامهلینک دانلود برنامهمقطع
لجستیک و تامین قطعات خودرو (ترمی) / لجستیک و تامین قطعات خودرو (پودمانی)دانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
لجستیک و تامین قطعات خودرو (ترمی) / لجستیک و تامین قطعات خودرو (پودمانی)دانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
/نگهداری و مرمت ساختمان عمران- نگهداری و مرمت ساختماندانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
نقشه کشی ساختماندانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
/ نقشه برداری مسیر عمران- نقشه برداری مسیردانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مونتاژ خودرو مکانیک مونتاژ سیستم های مکانیکیدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
ممیزی انرژی در صنعت / ممیزی انرژی -صنعتدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
ممیزی انرژی در ساختمان / ممیزی انرژی - ساختماندانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
شهرسازیدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
ساخت و تولید قالب های فورج / مکانیک - ساخت و تولید قالب های فورجدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷۱ مورد.