فصلنامه پژوهش و فناوری

شناسنامه فصلنامه پژوهش و فناوری

راهنمای نگارش مقاله

نام نویسندگان

نام مقاله

 

 

 

 

 

فصلنامه شماره 1

حسنعلی آقاجانی

سیده جواهر واردی

تبیین نقش عوامل موثر بر شکل گیری خوشه فناوری شرکت های مهندسی مشاور ساختمان

دانلود فایل

1

عباس فدایی

مسعود ربیعه

روش های انتخاب سبد پروژه با تاکید بر پروژه های توسعه فناوری

دانلود فایل

2

حسن فارسیجانی

مهدی تیموریان

تبیین عوامل موفقیت انتقال تکنولوژی برای رسیدن به کلاس جهانی بنگاه های اقتصادی

دانلود فایل

3

میرزا حسن حسینی

مقداد امینیان

نقش فناوری شبکه اجتماعی آنلاین بر مشارکت مشتری

دانلود فایل

4

نورمحمد یعقوبی

عبدالباسط مراد زاده

حامد کرد

رتبه بندی عوامل کلیدی اثرگذار بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده خدمات بانکداری اینترنتی

دانلود فایل

5

ناصر صدرا ابرقویی

بررسی نقش مدیریت دانش بر فرآیند مهندسی ارزش و تاثیر آن در فناوری و بهره وری صنعت ساخت و ساز (مطالعه موردی)

دانلود فایل

6

رضا سلامی

علی صفاری دربرزی

مرتضی خانی

بررسی و شناسایی عوامل نهادی و موثر بر نظام نوآوری منطقه ای در خوشه های صنعتی (مطالعه موردی؛ صنعت کاشی و سرامیک)

دانلود فایل

7

 

 

نام نویسندگان

نام مقاله

 

 

 

 

 

فصلنامه شماره 2

علیجمشیدی 

علی رجبزاده

علی حسینی

تدوین استراتژیهای مدیریت تکنولوژی سبز در صنعت گاز

دانلود فایل

1

عزت اله اصغری زاده

محمدصادق بهروز

آزیتا سعیدی

بهینه سازی ارزیابی ریسک پروژه با توسعه شاخص ها

یاثرگذاری بر تکنولوژی

دانلود فایل

2

حسنفارسیجانی

عباس راد

امیر صادقی

بهزاد قاسمی

حل مسائل زمانبندی پروژه های فناوری اطلاعات با وجود

محدودیت منابع با اهداف گوناگون با الگوریتم فرا ابتکار

یزنبورهای عسل چندهدفه

دانلود فایل

3

محمدجواد حسین زاده

حسین معینی

عادل مریدصداقت

بررسی تأثیر مشتری مداری و کیفیت رابطه با مشتری

 بررضایت،وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریان

(مطالعه موردی: بانک پارسیان)

دانلود فایل

4

مستانه غنجی

علیمعصومیان

زهراخوشنودی فرحامد صفاری

شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر فناوری مدیریت 

منابعآب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود فایل

5

حبیب الهجوانمرد

تعیین اثر قابلیت تکنولوژی بر استفاده از سیستم های 

بینسازمانی و مهندسی همزمان در زنجیره تأمین (مطالعهزنجیره تأمین صنایع ریلی،

 ماشین آلات راه سازی وکشاورزی ایران)

دانلود فایل

6

محمد امیرخان

حسین دیدهخانی

امیرحسین زاهدی انارکی  

پیشبینی سری زمانی با استفاده از مدل ترکیبی شبکه

عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی گروهیذرات (مطالعه موردی بر روی میزان عرضه کل نفت ایران)

دانلود فایل

7

 

 

نام نویسندگان

نام مقاله

 

 

 

 

 

فصلنامه شماره 3

حامد محبتی

سجاد شکوهیار

نوید نظافتی

ارزیابی میزان ناب بودن فناوری اطلاعات در سازمان با استفاده از سیستم خبره فازی

1

افشین نادری شریف

سیدمیرسهیل حسینی

علی اکبر حسنی

ارزیابی جذابیت فناوری در سطح بنگاه با تأکید بر رویکردهای استراتژیک و تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره: مطالعه موردی شرکت صنام ایران

2

مهرداد مدهوشی

اعظم سازور

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت­های تعاونی آموزشی-پژوهشی شهر مشهد مقدس)

3

محمدرضا عطارپور

آرش شاهین

نجمه فارغ

توسعه ماتریس توانمندی فناورانه توانمندی ساخت و کاربرد آن در انتخاب تأمین کنندگان

4

محمد پورجم

بررسی رابطه معنویت محیط سازمانی و نگرش افراد به دنیای مجازی در مدیریت آموزش عالی علمی کاربردی

5

عزت ا... اصغری زاده

لیلا سلطانشاهی

پویا قطبی

ارزیابی و مقایسه واحد­های تولیدی کوچک و متوسط(SMEs)  از روش تصمیم­گیری چند شاخصه ORESTE

6

دکتر عزیزی

ارزیابی قابلیت توسعه محصول جدید در صنعت مواد غذایی

7