امور فرهنگی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته امور فرهنگی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با رایانه و کاربرد آنامور فرهنگیکاردانیپودمانی
آمار مقدماتیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
ادبیات کودکان و نوجوانانامور فرهنگیکاردانیپودمانی
اصول سرپرستی و مدیریت مراکز فرهنگیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره هاامور فرهنگیکاردانیپودمانی
تمدن ایران در دوران قبل از اسلامامور فرهنگیکاردانیپودمانی
توسعه برنامه ریزی فرهنگیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
تهیه مقاله و گزارش فرهنگیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
جامعه شناسی فرهنگیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
حقوق هنری و ادبیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
روابط فرهنگیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
روانشناسی اجتماعیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
روش تحقیق(امور فرهنگی)امور فرهنگیکاردانیپودمانی
زبان تخصصیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
شیوه اطلاع رسانی و بهره گیری از کتابخانهامور فرهنگیکاردانیپودمانی
فلسفه و اصول تعلیم و تربیتامور فرهنگیکاردانیپودمانی
فنون تبلیغامور فرهنگیکاردانیپودمانی
کارآموزی۱نمایشگاه ها و اطلاع رسانیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
کارآموزی۲برنامهامور فرهنگیکاردانیپودمانی
کاربرد وسایل و رسانه هاامور فرهنگیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور فرهنگی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.