اخبار ستاد - آرشیو

اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی کدرشته محل‌های نیمه متمرکز دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای - دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای مهرماه سال 1394 دانشگاه جامع علمی کاربردی

اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی کدرشته محل‌های نیمه متمرکز دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای - دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای مهرماه سال 1394 دانشگاه جامع علمی کاربردی

ادامه مطلب