اخبار ستاد - آرشیو

هشتمین نشست شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی به میزبانی واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

هشتمین نشست شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی به میزبانی واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

هشتمین نشست شبکه دانشگاه های استان خراسان رضوی به میزبانی واحد استان خراسان رضوی دانشگاه جامع علمی کاربردی در محل مرکزآموزش علمی کاربردی هتل پردیسان برگزار شد.

ادامه مطلب