اخبار ستاد - آرشیو

دكتر مهدوی نیری: دورنمای ترسیم شده برای دانشگاه جامع علمی كاربردی آموزش مهارتی 50 درصد دانشجویان نظام آموزش عالی كشور است

دكتر مهدوی نیری: دورنمای ترسیم شده برای دانشگاه جامع علمی كاربردی آموزش مهارتی 50 درصد دانشجویان نظام آموزش عالی كشور است

دکتر مهدوی نیری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین به همراه روسا و سرپرستان مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت و جمعی از کارکنان واحد استانی در محل سالن جلسات استانداری با دکتر همتی استاندار قزوین دیدار کردند.

ادامه مطلب
دریافت لوح تقدیر ستاد اقامه نماز توسط رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل

دریافت لوح تقدیر ستاد اقامه نماز توسط رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل

در دومین اجلاس سراسری نماز که همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل هم برگزارشد، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اردبیل با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری لوح تقدیر دریافت کرد.

ادامه مطلب