اخبار ستاد - آرشیو

راه‌اندازی انجمن دانش­­ آموختگان‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی / اختصاص ۲ میلیارد تومان برای اعطای وام به دانشجویان
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور خبر داد؛

راه‌اندازی انجمن دانش­­ آموختگان‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی / اختصاص ۲ میلیارد تومان برای اعطای وام به دانشجویان

راه‌اندازی انجمن دانش­­ آموختگان‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی / اختصاص ۲ میلیارد تومان برای اعطای وام به دانشجویان

ادامه مطلب