امور فرهنگی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور فرهنگی

نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
کارورزی۱امور فرهنگیکاردانیترمی
کارورزی۲امور فرهنگیکاردانیترمی
کلیات اقتصادامور فرهنگیکاردانیترمی
گردشگریامور فرهنگیکاردانیترمی
مبانی برنامه ریزیامور فرهنگیکاردانیترمی
مبانی جامعه شناسیامور فرهنگیکاردانیترمی
مبانی حقوق و قانون اساسیامور فرهنگیکاردانیترمی
مبانی رایانه و کاربرد آنامور فرهنگیکاردانیترمی
متون زبان تخصصیامور فرهنگیکاردانیترمی
مدیریت مراسم و تجمعاتامور فرهنگیکاردانیترمی
مردم شناسی و فرهنگ عامهامور فرهنگیکاردانیترمی
میراث فرهنگی ایرانامور فرهنگیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور فرهنگی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان زندان ها(خوزستان)خوزستاناهواز-سپیدار-جنب اداره کل فنی حرفه ای مرکز علمی-کاربردی زندانهای خوزستان۰۶۱۱-۲۲۷۹۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان عقیدتی سیاسی ارتشتهراناتوبان شهید بابایی - لویزان - مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا۲۲۹۶۸۰۸۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید محلاتی قمقمقم-میدان صفائیه خ دور شهر نبش کوچه ۳۷۷۴۱۰۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید مطهریتهرانانتهای شرقی اتوبان شهید بابائی-مجتمع مسکونی امام خمینی(ره)-جنب مدرسه پسرانه امیدان فردا-ساختمان شماره ۲:میدان آزادی،شهرک شهید فکوری،ساختمان شهید صنیعی پور۷۷۰۰۵۶۶۱-۷۷۰۰۲۱۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱اردبیلاردبیلاردبیل-خیابان دانشگاه-بالاتر از نمایشگاه بین المللی مرکز علمی کاربردی۵۵۱۸۳۵۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱اصفهاناصفهاناصفهان-ملک شهر-خیابان مطهری-خیابان شهید آیت اله صدر-خیابان محمد باقر حکیم۴۳۵۴۴۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱تهرانتهرانتهران-میدان ولی عصر چهارراه زرتشت کوی نوربخش پلاک ۳۲۸۸۹۰۲۳۴۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱کردستانکردستانسنندج،انتهای بلوار تکیه و چمن،مرکز آموزش فرهنگ و هنر ۱ کردستان_سروش۰۸۷۱۶۶۶۹۵۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه میدان آیت اله آقا شیخ محمد هادی جلیلی ابتدای خیابان فیض آباد-ساختمان وحدت مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ کرمانشاه۰۸۳۱۷۲۲۸۸۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهرانتهرانتهران-خیابان کریمخان زندجنب پارک بهجت آباد روبروی خیابان به آفرین( ساختمان سابق مرکزی شماره ۴ شهرداری تهران)علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران۵-۸۸۸۹۸۹۴۱