رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
ارتباط تصویریفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیپودمانی
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
استخراج معدنصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش ایمنی در معادنصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیصنعتکاردانیترمی
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
اطلاعات نظامی گرایش اطلاعات سیگنالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
اطلاعات نظامی گرایش تامین فیزیکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
اطلاعات نظامی گرایش جمع آوری اطلاعاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
اطلاعات و عملیات صحنه گرایش عملیات های ضربت و واکنش سریعمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی